strona w jezyku polskimstrona w jezyku angielskimwww.dominisiamaj.home.pl

ORGANIZATORZY
GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM DELFINOTERAPII

mgr Aleksandra Piaścik - absolwentka wydziału nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dziennikarz z ponad 17-letnim stażem pracy w tym zawodzie. Pomysłodawczyni zorganizowania tego ośrodka. Doskonale zna prawo prasowe, dobrze prawo cywilne, karne i Ustawę o nieletnich. Płetwonurek, była wicemistrzyni Polski kobiet w judo, zdobywczyni Pucharu Polski w judo. Dobra znajomość j. angielskiego.

mgr Agnieszka Ślezak - absolwentka trzech wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach: fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz pedagogiki. Ukończyła również podyplomowe studia na Wydziale hodowli i biologii zwierząt we wrocławskiej Akademii Rolniczej. Od 9 lat zajmuje się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych w wodzie, a od 12 lat prowadzi własny ośrodek hipoterapii w Rybniku. Przeszła szkolenie w Ośrodku Delfinoterapii Ukraińskiej Akademii Nauk. Płetwonurek, żeglarz, trener jazdy konnej Olimpiad Specjalnych.

mgr Marzena Literacka - absolwentka wydziału fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pedagog, logopeda, oligofrenopedagog dzieci upośledzonych. Ukończyła m.in. kursy: "Metody Halliwick część AiB", "Ruchu rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne" oraz "Terapii porozwojowej NOT Bobatan". Od 10 lat rehabilituje chorych m.in. w basenie dzieci głęboko upośledzone.

mgr Anna Wróblewska - absolwentka wydziału wychowania fizycznego i fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Ukończyła podyplomowe studia na Wydziale hodowli i biologii zwierząt we wrocławskiej Akademii Rolniczej. Od wielu lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Stara się uruchomić własny ośrodek hipoterapii. Trener siatkówki. Dobra znajomość j. angielskiego..

mgr Agata Walczuk - absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunku Pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna. Ukończyła również Akademię Socjoterapii oraz Oligofrenopedagogikę w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "Cogito". Jej praca magisterska na temat m.in. delfinoterapii zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w kategorii rehabilitacja społeczna. Na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo z dodatkowymi sprzężeniami w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym. Ukończyła kurs I i II stopnia delfinoterapeuty, a następnie odbyła staż w Turcji (Alanya, Kusadasi, Bodrum). Przez 3 lata prowadziła tam sesje terapeutyczne.

mgr Przemysław Zieliński - absolwent wydziału hodowli i biologii zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie. Od kilku lat wraz z wolontariuszami "Shannon Dolphin and Wildlife Foundation"' bada życie delfinów zwłaszcza butlonosów pływających w oceanie. Pisze pracę naukową na temat komunikowania się tych ssaków. Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej poświeconej ochronie delfinów i wielorybów. Płetwonurek. Biegle mówi po angielsku.

prof. Ryszard Poręba - ginekolog i położnik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Śl.U.M w Tychach. Prezes śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jako pierwszy lekarz w kraju wprowadził porody na bujanym fotelu, a jako drugi porody w wodzie. W naszym ośrodku będzie nadzorował rehabilitację kobiet w ciąży.

dr Roman Borczyk - współwłaściciel jednej z najlepszych klinik stomatologicznych w kraju. Pracujący u niego lekarze szkolą się w : Los Angeles, Nowym Jorku, Las Vegas, Bostonie, Chicago, Goeteborgu, Hadze i Wenecji. Gabinety posiadają sprzęt najnowszej generacji. Aby leczenie przebiegało kompleksowo dr Borczyk wprowadził wszystkie specjalizacje, a każdy stomatolog jest ekspertem w swojej dziedzinie. Znieczulania wykonywane są komputerowym urządzeniem. W delfinarium dr Borczyk będzie bezpłatnie dbał o zęby waleni.

mgr Agnieszka Brzezińska - absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Biegle mówi po rosyjsku, niemiecku i angielsku. Płetwonurek, WOPR-owiec, wielokrotnie organizowała różne zawody pływackie dla dzieci. Trenuje siatkówkę.

Violetta Madej - specjalistka w zakresie marketingu, promocji oraz reklamy. Absolwentka Szkoły Handlowej w Katowicach o specjalizacji techniki sprzedaży. Grafik komputerowy. Dobra znajomość j. angielskiego.

Ewa Wajda - absolwentka Liceum Ekonomicznego o specjalizacji ekonomika i organizacja przedsiębiorst oraz studium zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalistka w sprawach prawa pracy.

OSOBY ORAZ FIRMY POMAGAJĄCE PRZY URUCHOMIENIU
GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM DELFINOTERAPII

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Jeden z największych szpitali pediatrycznych w kraju. Działa tam wiele specjalistycznych klinik, oddziałów i poradni m.in. intensywnej terapii pooperacyjnej, chirurgii, ortopedii, traumatologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii plastycznej i onkologicznej, laryngologii, urologii, okulistyki, pulmonologii, alergologii, gastroenterologii, nefrologii, diabetologii, endokrynologii, hematologii oraz chemioterapii. Wykonywane są badania laboratoryjne, tomografii komputerowej, ultrasonografii, audiologii i spirometrii.

dr n. med. Henryk Szczerba - dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach. Szpital ten jest jednym z najlepszych w kraju. Płetwonurek.

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne (www.ptneur.com) skupia lekarzy i naukowców zajmujących się badaniem powiązań zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi człowieka, analizując konsekwencje różnego rodzaju uszkodzeń mózgu. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami medycznymi na świecie, organizuje sympozja naukowe omawiające m.in. efekty leczenia ludzi najnowszymi metodami, prezentuje różne filmy oraz artykuły medyczne z tej dziedziny.

dr Bogusława Beata Kaczmarek - jest doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem specjalnym, logopedą oraz terapeutą metody Castillo Moralesa. Specjalizuje się we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju małych dzieci z zespołem Downa, według programu "Portage Service i Hannen Programme". Autorka polskiej wersji Programu Językowego Makaton, która ułatwia komunikowanie się dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem.

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu - jeden z najlepszych szpitali okulistycznych w Polsce. Lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczne, pogłębiane w klinikach uniwersyteckich Europy, USA oraz w innych wiodących okulistycznych centrach na świecie. Ich misją jest profesjonalne poprawienie wzroku Tym, którzy cierpią z powodu jego osłabienia i ratowanie wzroku u Tych, którym grozi jego utrata. SPEKTRUM prowadzi także działalność badawczo-rozwojową oraz dydaktyczną.


Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) - to specjalistyczne stowarzyszenie zrzeszające ratowników wodnych. Skupia ok. 4 tys. ratowników w 31 oddziałach terenowych i drużynach. Największe z nich działają w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Rybniku. Rocznie WOPR-owcy uczestniczą w ok. 115 akcjach i interwencjach ratowniczych, udzielają pomocy ok. 750poszkodowanym. Należą do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

mgr Danuta Kardas - matka dziecka cierpiącego na autyzm, były prezes katowickiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Organizacja ta zajmuje się min. niesieniem pomocy rodzinom wychowującym dzieci autystyczne.

mgr Zbigniew Nita - absolwent wydziału historii Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Jego syn uczestniczył w pilotażowym programie rehabilitacji dzieci autystycznych z delfinami w Kłajpedzie na Litwie.

Łukasz Baj - adwokat, jego kancelaria "SILEGRIS" działa w Katowicach przy ul. Opolskiej 17-19/215.
 

© 2006-2017 All rights reserved